Bếp điện từ Teka TR6320

13.250.000

Bếp điện từ Teka TR6320 là sản phẩm sản xuất chính hãng Faster. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123