18.890.000

Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-IF77A là sản phẩm nhập khẩu chính hãng Hafele. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123