21.690.000

Bếp từ đa vùng nấu Hafele HC-IF60A  là sản phẩm nhập khẩu chính hãng Hafele. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123