18.950.000

Bếp từ đôi chefs EH-DIH888E là sản phẩm sản xuất chính hãng Chefs. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123