15.500.000

Bếp từ đôi kocher DI 330H là sản phẩm sản xuất chính hãng Kocher. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123