Bếp từ Faster FS 899I

10.500.000

Bếp từ Faster FS 899I là sản phẩm sản xuất chính hãng Faster. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123