Bếp từ Faster FS668I

8.250.000

Bếp từ Faster FS668I là sản phẩm sản xuất chính hãng Faster. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123