23.250.000

Bếp từ Teka IR 6320 BK MST là sản phẩm sản xuất chính hãng Faster. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123