69.500.000

Bếp từ Teka IRF 9480 TFT TABLET là sản phẩm sản xuất chính hãng Faster. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123