Bếp từ Teka IT 6350 iKNOB

29.250.000

Bếp từ Teka IT 6350 iKNOB là sản phẩm sản xuất chính hãng Faster. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123