3.390.000

Máy hút mùi kính cong Latino LT HB68/70 Được sản suất theo công nghệ từ Italia thiết kế kính cong treo áp tường mặt điều khiển với kính màu đen ấn tượng