99.000

Muối rửa chén bát Finish Dishwasher Salt 1,0kg ( loại muối đặc biệt cao cấp chuyên dùng cho máy rửa bát, không phải muối ăn).