7.090.000

Bếp điện từ Latino IH 882 Plus được thiết kế hỗn hợp 3 vùng nấu 2 từ 1 điện từ với mặt kính vát cạnh độc đáo được bán giá tốt nhất tại siêu thị bếp 123