Bếp điện từ Teka TRC 83631 TCS

20.250.000

Bếp điện từ Teka TRC 83631 TCS là sản phẩm sản xuất chính hãng Faster. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123