Bếp từ Teka IRF 9430

32.500.000

Bếp từ Teka IRF 9430 là sản phẩm sản xuất chính hãng Faster. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123