2.800.000

Máy Hút Mùi Faster FS0870BD Là sản phẩm nhập khẩu chính hãng Faster. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123