3.800.000

Máy Hút Mùi Faster FSN3388CH1-70/90 là sản phẩm nhập khẩu chính hãng Faster. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123

3800000

Máy Hút Mùi Faster FSN3388CH1-70/90

Máy Hút Mùi Faster FSN3388CH1-70/90

Trong kho