11.500.000

Máy Rửa Bát Texgio 15 Bộ TGF6019B được thiết kế màu đen hiện đại dải điều khiển trực quan dễ ràng sử dụng có 6 chương trình rửa linh hoạt