Kệ Chén Đĩa Inox 304 Cucina Cappella 900mm 549.08.008

2.190.000

Kệ Chén Đĩa Inox 304 Cucina Cappella là sản phẩm chính hãng của Hafele. sản phẩm được phnân phối bởi Hệ thống Siêu Thị Bếp 123