5.500.000

Kệ liên hoàn bắt cánh Inox hộp Grob-GH90: Sản phẩm sở hữu thiết kế ấn tượng cho phép người sử dụng có thể đưa kệ hoàn toàn ra ngoài mà không gặp bất cứ trở ngại nào.