Máy Rửa Chén Bát Texgio 9 Bộ TG-W45A3A/401L

9.000.000

Máy Rửa Chén Bát Texgio 9 Bộ TG-W45A3A  Là sản phẩm máy rửa chén nhập khẩu cao cấp. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống siêu Shị Bếp 123