4.000.000

Máy Hút Mùi Faster FS6688S là sản phẩm nhập khẩu chính hãng Faster. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123